Programová nabídka

I. Programy „A CAPELA“

1. Evropská vokální hudba

Uslyšíte anglické renesanční madrigaly věhlasných autorů, krásné vokální skladby lichtenštejnského

autora Josefa Gabriela Rheinbergera, moderní francouzskou duchovní hudbu, zřídka uváděný cyklus

šesti písní od Paula Hindemitha a nakonec příjemné šansony od Josepha Kosmy (mj. autor scénické a

filmové hudby).

2. Rosu dejte, nebesa, shůry

Adventní program je sestaven z adventních písní z celé Evropy. Zazní mj. staré španělské a anglické

koledy, německé skladby, chorály J. S. Bacha, ale také francouzské šansony. Chybět nebudou ani české

adventní písně a koledy např. Adama Michny z Otradovic, ale také koledy barokního hudebníka V. H.

Rovenského v úpravě mladého skladatele Jana Valuška, které jsou v podání ENSEMBLE FRIZZANTE

českou premiérou.

 

II. Hudba a mluvené slovo

1. Poezie ve vokální hudbě

recitace: Valérie Zawadská

Netradiční koncert, který kombinuje recitaci básní s vokální hudbou, je díky své délce vhodný pro méně

náročné publikum, ovšem nabídne i skladby pro skutečné odborníky. Uslyšíte anglické renesanční

madrigaly věhlasných autorů, krásné vokální skladby lichtenštejnského autora Josefa Gabriela

Rheinbergera, moderní francouzskou duchovní hudbu, zřídka uváděný cyklus šesti písní od Paula

Hindemitha a nakonec příjemné šansony od Josepha Kosmy (mj. autor scénické a filmové hudby). Zazní

básně anglických renesančních básníků Johna Donna a Wiliama Shakespeara i moderních autorů,

Suzanne Renaud, Bohuslava Reynka, Rainera Marii Rilka a Jacquese Préverta. Program je rozdělený do

tří částí:

a. Anglické hravé madrigaly (16. a 17. stol.) + recitace staré anglické poezie

Hravé anglické renesanční madrigaly věhlasných autorů. Jedná se o skladby nejčastěji na téma milostného

vzplanutí, lásky, ale i odloučení či smrti. Jejich harmonie je průhledná a čirá, přesto ne na první poslech čitelná a

zřejmá.

b. Rakouská a francouzská duchovní hudba

c. Francouzské šansony

Skladby moderních francouzských autorů 20. století Paula Hindemitha a Josepha Kosmy (mj. autor scénické a

filmové hudby), kteří zhudebnili básně Rainera Marii Rilka a Jacquese Préverta. Komické a současně tragické

básně (o sněhulákovi, který roztaje u kamen nebo vrabčákovi, kterého zakousne kočka) Kosma zhudebnil s

lehkostí a nadsázkou.

 

III. Ensemble Frizzante a přátelé

1. Nevšední spojení (Bach)

Ensemble Frizzante, host: Monika Kaštanová (soprán), Denisa Ullmannová (alt), Jakub Herzan (tenor), Ivo Šiler (bas), Lukáš Mik (sólové housle), Kostiantyn Tyshko/Ondřej Múčka (varhanní pozitiv)

Koncert představí duchovní program inspirovaný dramaturgií, kterou jako první sestavil proslulý vokální

soubor Hilliard Ensemble v roce 2001. Tato dramaturgie střídá Bachovy chorály s částmi jeho Partity d

moll pro sólové housle, přičemž v poslední části Ciaccone se vokální fragmenty chorálů a part houslí

propojí. Vznikají tak zvukově působivé celky, které přinášejí mimo jiné nový pohled na tyto více než 300

let staré skladby.

 

2. Večerní písně

Ensemble Frizzante, host: vokální soubor Illegato

Projekt večerních písní o hvězdách, nočních sovách, polární záři a světle v temnotách. Koncert

představí skladby od renezance až po 21. století. Uslyšíte například hravé anglické madrigaly, německé

protestantské chorály či francouzskou moderní hudbu v podání kvartetu kvintetu, sextetu a

oktetu. Dále zazní především skladby současných severských autorů inspirovaných polární září (např.

skladbu Stars od Erikse Ešenvaldse, při níž zpěváci hrají na šest různě naladěných skleniček).

 

3. „Vzdálení i blízcí“ - avantgardní židovská hudba

Ensemble Frizzante, host: Lukáš Hacek (baryton), Kostiantyn Tyshko (klavír), Otakar Blaha (recitace)

Unikátní program avantgardní hudby začátku 20. století představí u nás méně známé, ovšem v

zahraničí často uznávané české (nebo se Českem spojené) židovské autory jako je například Erich

Wolfgang Korngold, Pavel Haas, Alexander Zemlinski či Hans Eisler. Unikátem jsou skladby Viktora

Merze, rodáka z Brna, který musel před nacisty prchnout od Anglie, odkud bylo jeho dílo zasláno zpět

do Brna teprve v roce 2017. Dramaturgie rovněž zahrnuje málokdy uváděné madrigaly Gideona Kleina,

které složil v Terezíně v roce 1944 krátce před svou smrtí. Na koncertě tak postupně zazní sólové písně

pro baryton, klavírní suita, mužský i smíšený sbor či komornější kvintet. Koncert doprovází mluveným

slovem Otakar Blaha.

 

4. Francouzské melodie a šansony

Ensemble Frizzante, hosté: Markéta Cukrová (mezzosoprán), Kristýna Znamenáčková (klavír)

Program uvádí krásnou vokální hudbu francouzského impresionismu, zazní skladby Maurice Ravela,

Clauda Debussyho nebo Paula Hindemitha, ale i francouzské šansony Josepha Kosmy a Jacquesa Brela.

Sólové písně přednese u nás i ve světe uznávaná mezzosopranistka Markéta Cukrová, která několikrát

obdržela širší nominaci na cenu portálu Opera Plus pro nejvýraznější pěvecké osobnosti. Na klavír hraje

Kristýna Znamenáčková, absolutní vítězka soutěže Nadace Bohuslava Martinů v roce 2015.

Tento program se skvěle hodí do moderních interiérů či zahrad, premiéra proběhla v zahradě vily Stiassni v Brně. Koncert trvá 60 minut.

 

5. Anglické a francouzské imprese

Ensemble Frizzante, host: Roman Hoza – (baryton), Kristýna Znamenáčková – (klavír)

Program představuje nejvýraznější skladatele evropské moderny, francouzské impresionisty Clauda Debussyho a novátora Maurice Ravela a jeho anglického přítele či žáka Ralpha Vaughana Williamse.

Z  díla Clauda Debussyho zazní jeho jediný sborový cyklus, který napsal pro a capellový soubor s titulem Trois Chansons de Charles d´Orléans a ve kterém zhudebnil poezii středověkého básníka Karla, vévody z Orléans. První a poslední část jsou napsány pro čtyřhlasý smíšený sbor, prostřední píseň Quand j'ai ouy le tambourin sonner, je zkomponována pro sólový hlas a tři sborové hlasy.  Využití renesančních písňových technik a použití romantických textů z minulosti bylo běžným prvkem neoklasického kompozičního přístupu, který pracuje s renesanční modalitou a polyfonií.

Z Ravelova díla zazní písňový cyklus Don Quichotte à Dulcinée, který vznikl v letech 1932-33. Cyklus se skládá ze tří částí Chanson Romanesque, Chanson épique a Chanson à boire. Cyklus provede barytonista Roman Hoza. Následují tři sbory a capella, které  Ravel napsal v letech 1914-15 při čekání na zapsání do seznamu odvedenců do první světové války. Publikovány byly rok po svém vzniku a předvedeny byly poprvé až v roce 1917. Všechny jejich texty si napsal Ravel sám, a jedná se o ojedinělý počin v oblasti sborového díla v Ravelově životě.

Z tvorby Ralpha Vaughana Williamse nejprve uvedeme výběr z písňového cyklu Songs of Travel na velmi křehké poetické texty oslavující krásu přírody i osamělé putování krajinou. Na konci koncertu zazní skladba Tunning of Elynour Rummyng, první část z cyklu Five Tudor Portraits, skladba je napsána pro velký orchestr sbor a sólistku, ale uslyšíte ji v komorním provedení s klavírem. Poéma Tunning Elynour Rummyng je bujará báseň napsaná anglickým básníkem Johnem Skeltonem. Báseň otisknul Richard Lant někdy v roce 1550 a obscénní popis opilectví na anglickém venkově měl obrovský úspěch. Skelton do své odvážné poémy zakomponoval i podobenství o tehdejší církevní liturgii. Forma verše vychází z liturgického chorálu.

 

6. Písně Anglie, Skotska a Irska

Ensemble Frizzante a hosté

Program představuje převážně světské písně z celé Velké Británie od renesance až po současnost. S písněmi tentokrát nebudeme putovat od nejstarších po nejmodernější, ale rádi bychom představili staré písně vedle současných, a tím se dotkli jejich nejsilnějších témat. Program otevřeme s renesančním skladatelem Johnem Dowlandem narozeným v irském Dublinu a jeho sladkobolnou písní  Come again sweet love doth now invite  v autorově typickém melancholickém stylu, kdy vzývaná láska přináší vzplanutí i bolest, den se setkává s nocí a život se smrtí. Naproti tomu píseň Mother I will have a husband renesančního skladatele Thomase Vautora je rozvernou hříčkou o dívce, která si vybírá ženicha a žádný jí není dost dobrý. U tématu nenaplněné lásky, ale i šťastného shledání zůstaneme, když se přesuneme do 20. století a zazpíváme lidovou (původně keltskou) píseň I love my love v úpravě Gustava Holsta. Píseň vypráví příběh odloučených milenců – milenec je vyslán na moře, milenka samotou onemocní, ale nakonec se šťastně shledají: I love my love because I know my love loves me! Skladatel Edward Bairstow je u nás téměř neznámý, přestože v oblasti vokální hudby zkomponoval mnoho opravdu výjimečných skladeb. Jednou z nich je píseň I sat down under his shadow na starozákonní milostný text z Šalamounovy Písně písní. Skladba Thomas Vautora představuje určitý předěl v první části, kdy se přesuneme do večerního lesa, ve kterém houká sova ze Suffolku a plaší myši. Do hloubi noci se přeneseme v moderní duchovně laděné skladbě Judith Bingham The darkness is no darkness.

Skladbu Underneath the stars nahrála a vydala na stejnojmenném albu Kate Rusby v roce 2003 a brzy se objevila i její úprava pro soubor Voces8. Píseň vypráví o čekání na lásku, která přichází a odchází stejně jako hvězdy na nebi. V další písni se opět vrátíme do renesance a vyslechneme si píseň plnou jarního nadšení a květin Flora gave me fairest flowers a navážeme písní opěvující šperky a šmuky pro dámy Fine knacks for ladies, s květinami (a láskou) se rozloučíme písní Adieu sweet Amaryllis na text Thomase Morleyho a vrátíme se k symbolice smrti v krásném madrigalu Orlanda Gibbonse o labutí písni, The silwer swan. Mužská část sboru pak přednese píseň v úpravě Arthura Sullivana The long day closes. V programu anglické vokální hudby nesmí chybět jeden z nejvýznamnějších autorů 20. století Benjamin Britten, představíme jeho málo známou skladbu Advance Democracy (1938) pro 8 hlasů na text Randalla Swinglera, který je nutno chápat v souvislostech mnichovské dohody a všeobecného strachu, byť skladba nakonec končí optimisticky. Koncert uzavřeme tradiční irskou písní Mo Ghile Mear (Kde je můj hrdina) o boji za svobodu v úpravě pro vokální soubor se skvělou sólistkou Veronikou Havasi.