Programová nabídka

1. Česko-slovenský večer

Účinkují: Eva Garajová (mezzosoprán), Miroslav Sekera (klavír)

 

Program: A. Dvořák (Biblické písně, Cigánské melodie, V národním tónu), B. Smetana (výběr z klavírního díla), L. Janáček (Moravská lidová poesie), B. Smetana (Večerní písně), L. Janáček (výběr z klavírního díla)

 

2. Dopisy Olze – projekt věnovaný 30. výročí sametové revoluce

Účinkují: Eva Garajová (mezzosoprán), Kateřina Englichová (harfa),

Valérie Zawadská (mluvené slovo)

 

Program: A. Dvořák (Biblické písně, Cigánské melodie, V národním tónu), L. Janáček (Moravská lidová poesie), B. Smetana (Večerní písně), transkripce čes kých skladeb pro harfu, M. Müller – Missa Brevis,

 

3. Zpěv a harfa

Účinkují: Eva Garajová (mezzosoprán), Kateřina Englichová (harfa)

 

Program: G. F. Händel, A. Vivaldi, D. Scarlatti, A. Dvořák, L. Janáček, B. Smetana, M. Müller – Missa Brevis