Programová nabídka

1. Sólová vystoupení

Listy Milostné (VIDEOTOP NABÍDKA SEZÓNY
 • L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1, z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
 • L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
 • Výňatky z Janáčkovy korespondence Kamile Stösslové (umělecký přednes Valérie Zawadská)
 
Z Vídně do Paříže za 90 minut
 • F. Schubert: Smyčcový kvartet Es dur, D. 87, op.post. 125/1
 • M. Ravel: Smyčcový kvartet F dur
 • Výběr ze smyčcových kvartetů: L.van Beethoven: B dur, op. 18, č. 6 | W. A. Mozart: G dur, č. 14, KV 387

 

2. Programy s uměleckým přednesem Valérie Zawadské

Naše paní Božena Němcová - projekt k uctění 200. výročí narození významné české spisovatelky
 • A. Dvořák
 • L. Janáček
 • B. Smetana
 • B. Martinů
První dámy Masarykovy - Ke 100. výročí založení samostatného československého státu (1918) a 100. výročí založení Československého červeného kříže (1919)
 • F. Škroup: Smyčcový kvartet č. 1, op. 24
 • Výběr ze smyčcových kvartetů: A. Dvořák: Es dur č. 10 op. 51 „Slovanský“ | B. Smetana: e moll, č. 1 „Z mého života“ | L. Janáček: č. 1, z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
 • Výňatky z korespondece mezi Charlottou a Alicí Masarykovými
Smrt a dívka
 • F. Schubert: Smyčcový kvartet d moll, D. 810, č. 14 „Smrt a dívka“ (hodinová varianta)
 • F. Schubert: Smyčcový kvartet Es dur, D. 87, op.post. 125/1, F. Schubert: Smyčcový kvartet d moll, D. 810, č. 14 „Smrt a dívka“ (celovečerní varianta)

Varianty možné i samostatně, pouze kvarteto.           

Pocta Antonínu Dvořákovi
 • A. Dvořák: Smyčcový kvartet Es dur č. 10, op. 51 „Slovanský“
 • A. Dvořák: Smyčcový kvartet F dur č. 12, op. 96 „Americký“
 • Výňatky z korespondence Antonína Dvořáka
 

3. Programy s hosty 

s Annou Paulovou (klarinet)
 • Výběr ze smyčcových kvartetů: F. Schubert | B. Bartók | M. Ravel
 • Výběr ze skladeb pro sólový klarinet: J. S. Bach | K. Husa | K. Penderecki
 • Výběr z kvintetů s klarinetem: W. A. Mozart | C. M. von Weber
s Petrem Pomlkou (flétna)
 • Výběr z kvintetů s flétnou: J. Ch. Bach | A. Ginastera | A. Rejcha
 • Výběr ze smyčcových kvartetů: F. Schubert | B. Bartók | M. Ravel